SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

CENÍK

Skupinová sezení se hradí předem ve třech měsíčních splátkách převodem na bankovní účet.

V rámci uzavírané smlouvy o péči o zdraví je možné sjednat individuální splátkový kalendář.

1 sezení

500 Kč

Vytváříme prostor pro jedinečnou zkušenost podporující profesní

a osobnostní růst.

Upřímný rozhovor v uzavřeném kruhu mezi členy skupiny nás učí přijímat sami sebe i přijímat ostatní s respektem a úctou. Získáváme zkušenosti z toho, jak můžeme skupinu ovlivnit, a naopak jak skupina může ovlivnit nás. Poznáváme, co to znamená svoboda. Zároveň přijímáme zodpovědnost za to, co se ve skupině odehrává. Sebezkušenostní skupina proto klade důraz na dynamickou interakci a vzájemnou zpětnou vazbu. Není řízena direktivně. Její obsah vychází čistě z individuální a kolektivní aktivity členů skupiny.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, studenty humanitních oborů

a pro ostatní, kteří by rádi načerpali vlastní zkušenosti z krátkodobé intenzivní skupinové práce.

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

8–12 členů

uzavřené (nemění se)

18+ let

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

1 semestr

20 sezení

zpravidla 1x týdně

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

osobní setkávání

Praha 2

pondělí 18:30-21:00

Skupina není vhodná pro osoby nacházející se v akutní tíživé životní situaci

vyžadující intenzivní zdravotnickou péči nebo dlouhodobou psychoterapeutickou skupinu.

SP_Sebezkusenostni-fin.png
SP-ilu_Fig_0004_SP-ilustrace-Fig_05.png

I. splátka

4 000 Kč

II. splátka

3 000 Kč

III. splátka

3 000 Kč

PŘIHLÁŠKA

Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře formulář,

který stačí vyplnit a odeslat.

SP-ilu_Fig_0002_SP-ilustrace-Fig_07.png

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny plánované termíny setkání sebezkušenostní skupiny.

SP-ilu_Fig_0001_SP-ilustrace-Fig_08_edit
SP-ilu_Fig_0007_SP-ilustrace-Fig_02_edit

PSYCHOTERAPEUTI

Sebezkušenostní skupinu vede Daniel z Přístavu společně s Dominikou z Přístavu.

Dan_Final.png

Mgr. Daniel Wagner

Věřím, že svět není o pozicích, není o nekonečných úspěších, není o moci a není o výplatních páskách. Nakonec vždy skončíme u věcí jednoduchých. Věřím, že dobrý psychoterapeut se pozná podle toho, jak kouká na mraky, na listí na cestě, na vinoucí se meandry řeky, jak zdraví paní vrátnou. Důležité je, jak se kouká na lidi a na svět a je-li schopen se vztáhnout lidsky k lidem a k tomu, co je obklopuje.

Dominika_Final.png

Bc. Dominika Kostovová

Věřím, že psychoterapeutova aktivita je potřebná pouze v nezbytném rozsahu. Důvěřuji možnostem a zdrojům klienta. Psychoterapie nabízí novou příležitost ke změnám chování, myšlení a cítění. Umožňuje zlepšení vztahů a chápání sebe samého. Pro mě míří více k situaci “tady a teď” než “tehdy a tam” a přispívá tak k příležitosti zahájit proces změny, která bude pokračovat ještě dlouho po ukončení psychoterapie.