PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Vytváříme prostor pro otevírání možností porozumět sobě samému, svým vztahům i svému okolí.

Skupinová psychoterapie je především o sdílení a blízkém setkávání. Skupina dává prostor pro přijímání i poskytování podpory a zpětné vazby. Verbalizace prožité zkušenosti umožňuje získání vhledu do vlastních myšlenek, pocitů a chování. Nabízí nové pohledy a pochopení souvislostí prostřednictvím zkoumání vztahových vzorců ve skupině i mimo skupinu. Tematicky není nijak omezena. V psychoterapeutické skupině se pracuje na osobité životní situaci každého z jejích členů podle individuálních potřeb a kolektivních možností.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná pro všechny, kteří chtějí dlouhodobě pracovat na porozumění sobě samému a svým vztahům, nebo kteří chtějí systematicky pečovat o své duševní zdraví.

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

8–12 členů

doplňuje se čtvrtletně

18+ let

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

na dobu neurčitou

12 sezení / 3 měsíce

1x týdně

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

osobní setkávání

Praha 2

neděle 17:00–18:30

Skupina není vhodná pro osoby ve stavu vyžadujícím intenzivní zdravotnickou péči vlivem akutních psychotických příznaků, poruchy osobnosti v akutní fázi, nebo látkové či alkoholové závislosti.

CENÍK

Skupinová sezení se hradí předem převodem na bankovní účet každé kalendářní čtvrtletí.

V rámci uzavírané smlouvy o péči o zdraví je možné sjednat individuální splátkový kalendář.

1 sezení

300 Kč

Čtvrtletní splátka

3 600 Kč

SP-ilu_Fig_0000_SP-ilustrace-Fig_09_edit
SP_Psychoterapeuticka-fin.png

PŘIHLÁŠKA

Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře přihlašovací formulář,

který stačí vyplnit a odeslat.

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny termíny setkání psychoterapeutické skupiny.

SP-ilu_Fig_0002_SP-ilustrace-Fig_07.png
SP-ilu_Fig_0009_SP-ilustrace-Fig_10.png

PSYCHOTERAPEUTI

Psychoterapeutickou skupinu vede Veronika z Willow společně s Václavem z Přístavu.

Veronika_Willow_Final.png

Mgr. Veronika Macová

Skupinová psychoterapie má pro mne jedinečné kouzlo. Otevírá obzory, které nedokáže nabídnout žádná jiná forma terapie. Poskytuje spoustu podnětů k lepšímu porozumění sobě i svému okolí. Velkou sílu vnímám ve skupinové soudržnosti, vzájemné podpoře, zpětné vazbě, ale i v konfliktech, které se dějí v reflektovaném prostředí. Vážím si otevřenosti a upřímnosti, s jakými se na skupinách setkávám.

Vaclav_Final.png

Bc. Václav Hejný

Terapie je především prostor, kde se člověk učí rozumět sám sobě. Zatímco ta individuální nabízí důvěrnou blízkost a bezpečí, tak skupinová dává pestrost a možnost zažít si vztahy jinak. Jako lidé žijeme každodenně a po celý život ve skupinách. Skupinová psychoterapie je tak podle mě nejpřirozenější formou terapie, neboť obsahuje nepřeberné množství situací, které zažíváme mimo ni. Pomáhá nají přijetí sebe i druhých.