ONLINE SKUPINA

CENÍK

Skupinová sezení se hradí předem převodem na bankovní účet každé kalendářní čtvrtletí.

V rámci uzavírané smlouvy o péči o zdraví je možné sjednat individuální splátkový kalendář.

Vytváříme prostor pro otevírání možností porozumět sobě samému, svým vztahům a okolí na dálku v online prostředí.

Online skupina je v mnohém stejná, jako ta psychoterapeutická. Její možnosti jsou však rozšířeny o setkávání na dálku prakticky odkudkoliv. Skupina se tak pro mnohé může stát místně dostupnější, zároveň bohatší o virtuální rozměr skupinové práce. Tematicky není nijak omezena. I na dálku dává prostor pro přijímání a poskytování zpětné vazby. Verbalizace prožité zkušenosti pak umožňuje získání vhledu do vlastních myšlenek, pocitů a chování. Nabízí nové pohledy a pochopení souvislostí prostřednictvím zkoumání vztahových vzorců ve skupině i mimo skupinu.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná zejména pro zájemce o dlouhodobou psychoterapii, kteří žijí mimo Prahu, mimo ČR, nebo jsou časově tolik vytíženi, že je pro ně docházení na skupinu nedostupné.

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

8–12 členů

doplňuje se čtvrtletně

18+ let

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

na dobu neurčitou

12 sezení / 3 měsíce

1x týdně

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

online

Zoom

neděle 19:30–21:00

Skupina není vhodná pro osoby ve stavu vyžadujícím intenzivní zdravotnickou péči vlivem akutních psychotických příznaků, poruchy osobnosti v akutní fázi, nebo látkové či alkoholové závislostí.

1 sezení

300 Kč

Čtvrtletní splátka

3 600 Kč

SP-ilu_Fig_0008_SP-ilustrace-Fig_01.png
SP_Online-Psychoterapeuticka_Fin.png

PŘIHLÁŠKA

Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře přihlašovací formulář,

který stačí vyplnit a odeslat.

SP-ilu_Fig_0001_SP-ilustrace-Fig_08_edit

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny termíny setkání online skupiny.

SP-ilu_Fig_0010_SP-ilustrace-Fig_11.png

PSYCHOTERAPEUTI

Online skupinu vede Veronika za Willow společně s Danielem z Přístavu.

Veronika_Willow_Final.png

Mgr. Veronika Macová

Skupinová psychoterapie má pro mne jedinečné kouzlo. Otevírá obzory, které nedokáže nabídnout žádná jiná forma terapie. Poskytuje spoustu podnětů k lepšímu porozumění sobě i svému okolí. Velkou sílu vnímám ve skupinové soudržnosti, vzájemné podpoře, zpětné vazbě, ale i v konfliktech, které se dějí v reflektovaném prostředí. Vážím si otevřenosti a upřímnosti, s jakými se na skupinách setkávám.

Dan_Final.png

Mgr. Daniel Wagner

Věřím, že svět není o pozicích, není o nekonečných úspěších, není o moci a není o výplatních páskách. Nakonec vždy skončíme u věcí jednoduchých. Věřím, že dobrý psychoterapeut se pozná podle toho, jak kouká na mraky, na listí na cestě, na vinoucí se meandry řeky, jak zdraví paní vrátnou. Důležité je, jak se kouká na lidi a na svět a je-li schopen se vztáhnout lidsky k lidem a k tomu, co je obklopuje.