OCHUTNÁVKOVÁ SKUPINA

Vytváříme prostor pro okušení skupinové atmosféry a vlastní

zkušenosti ze skupinové psychoterapie.

Skupinová psychoterapie může být pro širokou veřejnost ještě stále určitou neznámou opředenou řadou mýtů, stereotypů, či obav. A to chceme měnit.

Na skupinách se nesetkávají jen všeobecně známí anonymní alkoholici. Je to rozmanité prostředí. Skupinová psychoterapie je velmi účinný a užitečný nástroj zejména v oblasti sociální podpory a učení se mezilidským vztahům. Na ochutnávce si to každý může zažít na vlastní kůži. Díky tomu lze získat svobodnější představu o tom, jak to na skupinách funguje.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná zejména pro ty, kteří ještě nemají zkušenost se skupinovou psychoterapií, nebo kteří se chtějí seznámit s dvojicí psychoterapeutů před vstupem do skupiny, kterou vedou.

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

6–12 členů

otevřené (mění se)

bez omezní věku

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

nepravidelné termíny

1–4 sezení

čtvrtletní

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

osobní / on-line

Praha 2 / P39 / Zoom

večer 1,5 hod.

Skupina není vhodná pro řešení závažných životních situací vyžadujících akutní krizovou intervenci, intenzivní zdravotnickou péči nebo systematickou psychoterapeutickou práci.

SP_Ochutnavkova-fin.png

CENÍK

Všechna skupinová sezení jsou zdarma, anonymní a zcela nezávazná.

1 sezení

0 Kč

PŘIHLÁŠKY

Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře formulář

s aktuálními možnostmi přihlášek.

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny plánované termíny setkání ochutnávkové skupiny.

SP-ilu_Fig_0008_SP-ilustrace-Fig_01_edit
SP-ilu_Fig_0002_SP-ilustrace-Fig_07.png

PSYCHOTERAPEUTI

Ochutnávkovou skupinu vede vždy jiná psychoterapeutická dvojice ve složení Veronika & Roksana, Veronika & Daniel, Veronika & Václav, Daniel & Dominika.

Veronika_Willow_Final.png

Mgr. Veronika Macová

Věřím v sílu vlastního nepřenositelného psychoterapeutického zážitku. Často se setkávám s otázkami jako co se na terapii vlastně řeší, jaké to je a v čem to může být užitečné. Na to se obtížně odpovídá. Mám pocit, že to skutečně důležité, se jen těžko popisuje slovy. Vážím si tak příležitosti zprostředkovat vlastní emoční prožitek skupinového setkání těm, kteří stojí před branami a váhají, zda mají skutečně vstoupit.

Dan_Final.png

Mgr. Daniel Wagner

Věřím, že svět není o pozicích, není o nekonečných úspěších, není o moci a není o výplatních páskách. Nakonec vždy skončíme u věcí jednoduchých. Věřím, že dobrý psychoterapeut se pozná podle toho, jak kouká na mraky, na listí na cestě, na vinoucí se meandry řeky, jak zdraví paní vrátnou. Důležité je, jak se kouká na lidi a na svět a je-li schopen se vztáhnout lidsky k lidem a k tomu, co je obklopuje.

Vaclav_Final.png

Bc. Václav Hejný

Terapie je především prostor, kde se člověk učí rozumět sám sobě. Zatímco ta individuální nabízí důvěrnou blízkost a bezpečí, tak skupinová dává pestrost a možnost zažít si vztahy jinak. Jako lidé žijeme každodenně a po celý život ve skupinách. Skupinová psychoterapie je tak podle mě nejpřirozenější formou terapie, neboť obsahuje nepřeberné množství situací, které zažíváme mimo ni. Pomáhá nají přijetí sebe i druhých.

Roksana_Final.png

Mgr. Roksana Vintoniv

Psychoterapie je cesta umožňující lepší uvědomění sebe sama, svých možností, limitů, ale i svobody. Skupinovou terapii vnímám jako místo hledání jedinečnosti vnitřního světa obohacené o jinakost druhých. Skupina tak podněcuje různé emoce zrcadlící to, jak na sebe členové působí. Pojmenovávání významů těchto emocí považuji za účinný nástroj k přibližování se sobě i ostatním. Přináší to zážitek vzájemné podpory a péče.

Dominika_Final.png

Bc. Dominika Kostovová

Věřím, že psychoterapeutova aktivita je potřebná pouze v nezbytném rozsahu. Důvěřuji možnostem a zdrojům klienta. Psychoterapie nabízí novou příležitost ke změnám chování, myšlení a cítění. Umožňuje zlepšení vztahů a chápání sebe samého. Pro mě míří více k situaci “tady a teď” než “tehdy a tam” a přispívá tak k příležitosti zahájit proces změny, která bude pokračovat ještě dlouho po ukončení psychoterapie.

SP-ilu_Fig_0010_SP-ilustrace-Fig_11.png