KOMBINOVANÁ SKUPINA

Vytváříme prostor pro otevírání možností porozumět sobě samému, svým vztahům a okolí, osobně i online.

Kombinovaná skupina je v mnohém stejná, jako ta psychoterapeutická. Její možnosti jsou však rozšířeny o střídající se online a osobní setkávání. Skupina se tak pro někoho může stát časově dostupnější, zároveň bohatší o virtuální rozměr skupinové práce. Tematicky není nijak omezena. Dává prostor pro přijímání a poskytování zpětné vazby osobně i na dálku. Verbalizace prožité zkušenosti pak umožňuje získání vhledu do vlastních myšlenek, pocitů a chování. Nabízí nové pohledy a pochopení souvislostí prostřednictvím zkoumání vztahových vzorců ve skupině i mimo skupinu.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná zejména pro zájemce o dlouhodobou skupinovou psychoterapii, kteří jsou časově vytíženi, nebo mají delší dojezdnost do Prahy a online setkání jsou pro ně úsporou času.

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

8–12 členů

doplňuje se čtvrtletně

18+ let

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

na dobu neurčitou

12 sezení / 3 měsíce

1x týdně

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

osobní / online

Prostor39 / Zoom

úterý 19:30–21:00

Skupina není vhodná pro osoby ve stavu vyžadujícím intenzivní zdravotnickou péči vlivem akutních psychotických příznaků, poruchy osobnosti v akutní fázi, nebo látkové či alkoholové závislosti.

SP_Kombinovana_Fin.png

CENÍK

Skupinová sezení se hradí předem převodem na bankovní účet každé kalendářní čtvrtletí.

V rámci uzavírané smlouvy o péči o zdraví je možné sjednat individuální splátkový kalendář.

1 sezení

300 Kč

Čtvrtletní splátka

3 600 Kč

SP-ilu_Fig_0002_SP-ilustrace-Fig_07.png

PŘIHLÁŠKA

Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře přihlašovací formulář,

který stačí vyplnit a odeslat.

SP-ilu_Fig_0007_SP-ilustrace-Fig_02_edit

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny termíny setkání kombinované skupiny.

SP-ilu_Fig_0001_SP-ilustrace-Fig_08_edit
SP-ilu_Fig_0009_SP-ilustrace-Fig_10.png

Kombinovanou skupinu vede Veronika z Willow společně s Roksanou z Přístavu.

PSYCHOTERAPEUTI

Veronika_Willow_Final.png

Mgr. Veronika Macová

Skupinová psychoterapie má pro mne jedinečné kouzlo. Otevírá obzory, které nedokáže nabídnout žádná jiná forma terapie. Poskytuje spoustu podnětů k lepšímu porozumění sobě i svému okolí. Velkou sílu vnímám ve skupinové soudržnosti, vzájemné podpoře, zpětné vazbě, ale i v konfliktech, které se dějí v reflektovaném prostředí. Vážím si otevřenosti a upřímnosti, s jakými se na skupinách setkávám.

Roksana_Final.png

Mgr. Roksana Vintoniv

Psychoterapie je cesta umožňující lepší uvědomění sebe sama, svých možností, limitů, ale i svobody. Skupinovou terapii vnímám jako místo hledání jedinečnosti vnitřního světa obohacené o jinakost druhých. Skupina tak podněcuje různé emoce zrcadlící to, jak na sebe členové působí. Pojmenovávání významů těchto emocí považuji za účinný nástroj k přibližování se sobě i ostatním. Přináší to zážitek vzájemné podpory a péče.