CVIČNÁ SKUPINA

Vytváříme prostor pro svobodnější a rozmanitější zážitky z psychoterapie bez větších závazků, osobně i na dálku.

V některých životních situacích může být závazek k dlouhodobé uzavřené skupině příliš svazující, tím pádem nesplnitelný. Byla by škoda ztratit z takového důvodu možnost skupinu navštěvovat. Proto je cvičná skupina otevřená. Proměňuje se složení jejích členů i dvojice terapeutů. Střídá se také prostředí ve formě osobního a online setkávání. Není se třeba vázat k jejímu pravidelnému navštěvování. Může se stát jednou z možností, jak pečovat o duševní zdraví, jak předcházet krizím, nebo může být první krokem na cestě k uzavřené psychoterapeutické skupině.

SPECIFIKA

Skupina je vhodná zejména pro ty, kteří se nemohou zavázat k pravidelnému docházení na skupinu, nebo kteří chtějí před vstupem do uzavřené skupiny nabrat více zkušeností.

SP-ilu_Fig_0000_SP-ilustrace-Fig_09.png

KAPACITA

SLOŽENÍ ČLENŮ

VĚKOVÉ OMEZENÍ

6–12 členů

otevřené (mění se)

bez omezení věku

DÉLKA

POČET SEZENÍ

FREKVENCE

1 rok

40 sezení

zpravidla 1x týdně

PROSTŘEDÍ

MÍSTO

ČAS

osobní /on-line

Prostor39 /Zoom

úterý 17:00–19:00

Skupina není vhodná pro řešení závažných životních situací vyžadujících akutní krizovou intervenci, intenzivní zdravotnickou péči nebo systematickou psychoterapeutickou práci.

SP_Cvicna-fin.png

CENÍK

Skupinová sezení se hradí předem převodem na bankovní účet, nebo v hotovosti na místě.

1 sezení

400 Kč

PŘIHLÁŠKY

SP-ilu_Fig_0007_SP-ilustrace-Fig_02_edit
Sipka_SP_modra.png

Po kliknutí na odkaz se v novém okně otevře formulář

s aktuálními možnostmi přihlášek.

PSYCHOTERAPEUTI

Cvičnou skupinu vede tento rok Veronika z Willow společně s Roksanou z Přístavu.

Veronika_Willow_Final.png

Mgr. Veronika Macová

Aby se psychoterapie stala dostupnou a běžně využívanou službou bez všech těch ohraných předsudků, je třeba podpořit její nízkoprahovost. Skupinová psychoterapie je jedinečnou příležitostí k obohacujícím zážitkům, které ta individuální zprostředkovat nedokáže. Nepochybuji o její léčivosti, zvláště u mezilidských vztahů a komunikace. Cvičná skupina tak otevírá možnosti na cestě sebepoznávání a další terapie.

Roksana_Final.png

Mgr. Roksana Vintoniv

Psychoterapie je cesta umožňující lepší uvědomění sebe sama, svých možností, limitů, ale i svobody. Skupinovou terapii vnímám jako místo hledání jedinečnosti vnitřního světa obohacené o jinakost druhých. Skupina tak podněcuje různé emoce zrcadlící to, jak na sebe členové působí. Pojmenovávání významů těchto emocí považuji za účinný nástroj k přibližování se sobě i ostatním. Přináší to zážitek vzájemné podpory a péče.

TERMÍNY

V tomto kalendáři naleznete vypsané všechny plánované termíny setkání cvičné skupiny.

SP-ilu_Fig_0005_SP-ilustrace-Fig_04.png