AKTUALITY

Pro další aktuální informace o službách poskytovaných v rámci projektu Skupiny Praha

sledujte sociální sítě Terapeutického přístavu a Willow Therapy.