SkupinyPraha-web-Final-willow-zelena_Zve

Zapusťte své kořeny v přístavu skupinové terapie. Nasloucháme, sdílíme, podporujeme.

Kotvíme i rosteme společně.

Vítáme Vás na stránkách Skupiny Praha,
společného projektu Terapeutického přístavu a Willow Therapy.

Chceme rozšiřovat obzory veřejnosti v oblasti skupinové psychoterapie a vytvořit tak bezpečný prostor pro potkávání těm, kteří by byli rádi sami sebou spolu s druhými. 

Nabízíme několik psychoterapeutických skupin. Každá z nich je něčím jiná. Liší se formou, rozsahem i způsobem práce psychoterapeutů, kteří skupinu vedou.

SP_Ochutnavkova-fin.png

Seznámení s jednotlivými terapeutickými dvojicemi Vám může pomoci při výběru návazné skupinové psychoterapie.

SP_Psychoterapeuticka-fin.png

Přímý rozhovor a zpětná vazba v bezpečném prostředí mohou ulehčit sebepoznání a porozumění vlastním emocím i vztahům.

SP_Kombinovana_Fin.png

Střídající se osobní a online setkávání Vám může předat během psychoterapeutického

procesu více svobody a pestrých prožitků.

SP_Online-Psychoterapeuticka_Fin.png

Sdílení, sounáležitost a opora na dálku Vás mohou přiblížit k pochopení vztahovosti, myšlenek i pocitů, ať už jste kdekoliv.

SP_Cvicna-fin.png

Měnící se složení členů skupiny a dvojice terapeutů Vám může zprostředkovat řadu obohacujících vjemů bez většího závazku.

SP_Podpurna-fin.png

Klidné zpomalení, podpora dobrého spánku a kvalitního odpočinku mohou nabídnout nové možnosti duševní regenerace.

SP_Sebezkusenostni-fin.png

Zkušenost z intenzivní skupinové práce Vám může vytvořit prostor pro kolektivní růst a vlastní profesní i osobnostní seberozvoj.

SP_zazitkova-fin.png

Reflexe neobyčejných zážitků z vybraných terapeutických technik Vás může podpořit v poznávání sebe sama i svého okolí.

CO JE SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

Je to prostor, ve kterém se můžete dozvědět více o sobě i o způsobu, jakým si utváříte vztahy se svým okolím. Můžete zde v důvěrném prostředí vedeném psychoterapeuty sdílet své starosti i radosti, neúspěchy i úspěchy, problémy i řešení. Můžete mluvit o čemkoliv, co je pro Vás důležité.

Skupina nesoudí, nekritizuje a neradí. Skupina naslouchá, podporuje a otevírá možnosti. Je to místo pro jiný způsob komunikace a rozhovoru. Na skupině se často mluví otevřeně a přímě, zároveň však s respektem. Setkáte se zde se sociální podporou, zpětnou vazbou, reflexí, poznáním i porozuměním.

O ČEM SE NA SKUPINÁCH MLUVÍ

Témata skupinových setkání nejsou nijak omezena. Najdete zde prostor pro cokoliv, co Vás tíží. Neexistuje seznam toho, co byste měli na skupině probrat, aby to fungovalo. Je to otevřené. Můžete sdílet vždy jen to, o čem chcete skutečně sami mluvit…

Napisy-barevne_SkupinyPraha_Final.png

PRO KOHO JSOU SKUPINY VHODNÉ

Zvažujete skupinovou psychoterapii a nejste si jistí? Zkuste odpovědět na tyto otázky:

 • Hledáte novou formu podpory mimo Vaše přirozené zdroje?

 • Toužíte po upřímné a otevřené zpětné vazbě bez výčitek?

 • Chcete pochopit a zlepšit své mezilidské vztahy?

 • Rádi byste se trénovali v dovednosti komunikace?

 • Potřebujete se naučit poslouchat a vnímat druhé?

 • Přemýšlíte nad nutností osobní změny ve svém životě?

 • Zvažujete potřebu osvojení jiných vzorců chování?

 • Nedaří se Vám ventilovat vlastní emoce, nebo o nich mluvit?

 • Usilujete o získání vhledu do svých myšlenek, pocitů a chování?

 • Hledáte pochopení u druhých a nevíte, proč nepřichází?

 • Potřebujete si vybudovat sebedůvěru, sebehodnocení či sebeúctu?

Kolikrát jste teď odpověděli ano? Čím větší je Vaše číslo, tím pravděpodobněji může být skupina přesně tím, co hledáte. Tak na to nezůstávejte sami.

SkupinyPraha-Zidlicky 6.png

JAKÉ MAJÍ SKUPINY PRAVIDLA A LIMITY

Považujeme za důležité oslovit, že vstup do skupinové psychoterapie s sebou může přinést některé nesnadné momenty. Není to jednoduché, rychlé a všespásné řešení. Ačkoli je skupina prověřenou a velmi účinnou formou psychoterapie, někdy Vám může připadat intenzivní až vyčerpávající.

Členové skupiny se vzájemně podílejí na tvorbě systému pravidel. Každá skupina si sestavuje vlastní zásady vycházející z její podstaty. Mohou mezi ně patřit tyto normy:

 • mlčenlivost (zachování důvěrnosti údajů a informací ze skupiny);

 • stop (právo zastavit nepříjemné téma překračující vlastní hranice);

 • otevřenost (upřímná komunikace bez nepravd, včetně možnosti mlčet);

 • respekt (vzájemné tolerování členů skupiny včetně jejich individuality);

 • bezpečí (citlivý přístup k zpětné vazbě bez útočných vulgarit a výčitek);

 • klid (vypnutí zvuku mobilních telefonů a jiných zařízení během skupiny);

 • svoboda (dobrovolnost ve formě účasti, zapojení se a setrvání na skupině);

 • zodpovědnost (včasné informování skupiny v případě vlastní neúčasti);

 • soukromí (právo nesdělovat identifikační a kontaktní údaje členům skupiny);

 • non-parakomunikace (eliminace vztahů a mikro-skupin mezi členy mimo skupinu);

 • abúzus (zdržení se alkoholu a jiných omamných látek před a na skupině).

Všichni členové skupiny přicházejí s vlastními tématy, potřebami a očekáváními. Na skupině se tak učíte nejen mluvit, ale také poslouchat, porozumět a respektovat ostatní. Společně se pracuje na rozvoji upřímné komunikace, dynamiky interakce a opravdovosti vztahů, což vyžaduje energii i čas.

Každý potřebuje jiný prostor na otevření se druhým. Členové skupiny mohou na začátku spolupráce pociťovat ostych, nejistotu, či obavy. Je to přirozené. Nejste v tom sami. Skupinová psychoterapie je proces, během kterého se Vaše emoce a prožívání proměňují, a to individuálně i skupinově.

​Vstup do skupiny je určitým závazkem k ostatním členům. Doporučujeme proto zvážit své kapacitní možnosti. Skupiny probíhají po delší časový úsek. Pravidelnost v docházení má velký význam. Předčasný odchod ze skupiny znamená znatelný zásah ne jen pro Vás, ale i pro ostatní členy.

​Prozkoumejte svoji motivaci ke skupinové práci a ke změně jako takové. Skupina dává prostor. Je jen na Vás, jak jej využijete. To, co do skupiny vložíte, Vám skupina zase vrátí zpět. Na skupině se stáváte důležitou součástí procesu formování celého skupinového prostředí a atmosféry.

SP-ilustrace_Final.png

Rádi Vás doprovodíme na cestě za výběrem vhodného druhu psychoterapeutické pomoci ve Vaší konkrétní životní situaci. Poskytujeme bezplatné konzultace. Poraďte se s psychoterapeuty o možnostech dostupné podpory. Svůj termín si můžete rezervovat v kalendáři.